CREW & INFO

Regista: Hitoshi Matsumoto
Generi: Animazione, Azione, Commedia, Foreign
Anno: 2007
Nazione: JP

uscita italiana
1 Gennaio 1970


CAST
Ryûnosuke Kamiki
Warabe-no-jû
Atsuko Nakamura
Bar Proprietress Azusa
Shion Machida
Daisatô's Ex-wife
Taichi Yazaki
Daisatô's Grandfather
Takuya Hashimoto
Midon
Daisuke Miyagawa
Super Justice
Takayuki Haranishi
Male Niou-no-jû
Tomoji Hasegawa
Interviewer / Director

TRAILER & VIDEO

Big Man Japan: Trailer Italiano

Big Man Japan (Dai-nipponjin). Un film di Hitoshi Matsumoto con Ryûnosuke Kamiki, Atsuko Nakamura, Shion Machida, Taichi Yazaki Uscita: Non definita