CREW & INFO

Regista: Motoyoshi Oda
Generi: Horror, Azione, Disaster, Fantascienza, Foreign
Produzione: Warner Bros. Pictures, Toho Film (Eiga) Co. Ltd.
Anno: 1955
Nazione: JP

uscita italiana
1 Gennaio 1970


CAST
Takashi Shimura
Kyohei Yamane-hakase
Yukio Kasama
Koehi Wamaji, President of the Fishery
Minosuke Yamada
Chief of Civil Defense
Mayuri Mokusho
Radio Operator Yasuko Inouye
Sonosuke Sawamura
Hokkaido Branch Manager Shingo Shibeki
Seijirô Onda
Captain Terasawa of Osaka Defense Corps
Masao Shimizu
Zoologist Dr. Tadokoro
Setsuko Wakayama
Hidemi Yamaji

TRAILER & VIDEO