CREW & INFO

Regista: Ishirô Honda
Generi: Horror, Fantascienza, Foreign
Produzione: Toho Company
Anno: 1964
Nazione: JP

uscita italiana
1 Gennaio 1970


CAST
Jun Matsui
Editor Arota
Yûmi Ito
Shobijin (Twin Fairy)
Emi Ito
Shobijin (Twin Fairy)
Yuriko Hoshi
News Photographer Junko 'Yoka' Nakanishi
Kenji Sahara
Banzo Torahata - U.S.:Shiro Torahata
Ren Yamamoto
Sailor
Hiroshi Koizumi
Prof. Miura
Akira Takarada
News Reporter Ichiro Sakai

TRAILER & VIDEO